Osteopathie

Osteopathie is een geneeswijze die in de negentiende eeuw door Dr. A.T. Still in de U.S.A. ontdekt werd. De principes van de osteopathie zijn gebaseerd op de logica van de toegepaste kennis van anatomie,
neurologie, fysiologie, embryologie en pathologie.

 

Osteopathie is een manuele geneeswijze waarbij onderzoek en behandeling plaats vinden vanuit
een totaalbenadering van het lichaam. Hierbij wordt getracht het verstoorde evenwicht in het lichaam te herstellen.

De osteopathie werkt in drie deelgebieden:
1. het bewegingsapparaat (beenderen, gewrichten en spieren)
2. het orgaansysteem (inwendige organen met bloedvaten en lymfestelsel)
3. het craniosacrale systeem (verbinding schedel en heiligbeen)

Deze drie deelgebieden worden manueel gecontroleerd op bewegingsverlies. Het uitgangspunt hierbij is dat het
lichaam een eenheid is. De drie genoemde systemen zijn daarbij onlosmakend met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar continu.

De behandeling bestaat uit het herstellen van de oorspronkelijke beweeglijkheid door middel van, meestal zachte,
manuele technieken. Van daaruit kan het natuurlijk genezingsproces weer plaats gaan vinden.


Wanneer heeft uw dier baat bij osteopathie:

In tegenstelling tot wat vaak gezegd wordt behandelt de osteopaat niet enkel ruggen. Osteopaten zijn hooggeschoolde
personen die getraind zijn om een grote variëteit van problemen te behandelen welke in verband staan met het
musculo-skeletale systeem van het dier.
Hieronder volgen slechts enkele voorbeelden van problemen die met osteopathie verholpen kunnen worden.

paard:
Gedragsproblemen: problemen met opzadelen, aansingelen, stilstaan, apathie,...
Prestatieproblemen: verminderde conditie, verminderde concentratie, weigeren tot springen, problemen met overgangen,...
Fysieke problemen: rugproblemen, kreupelheid, ingewandsproblemen,...
Andere problemen zoals hengstigheidsproblemen, fertiliteitsproblemen, herstel na blessure of operatie,
problemen met de luchtwegen, vachtwissel, headshaking,...

hond:
Gedragsproblemen: apathie, nervositeit,...
Prestatieproblemen: verminderde conditie, verminderde concentratie,...
Fysieke problemen: rugproblemen, manken, ingewandsproblemen, problemen met zitten, ataxie, OCD, herniaklachten,...
Andere problemen: fertiliteitsproblemen, herstel na blessure of operatie,
problemen met de luchtwegen, vachtproblemen,schijnzwangerschap, allergie,...

 

Preventie:

Een Chinese wijsheid zegt, men moet de bron niet graven wanneer men dorst heeft, maar voordien. Lin kě jué jǐng.
Een osteopatisch consult kan ook preventief nuttig zijn. Elk paard ligt wel eens vast of valt wel eens een keer. Het paard kan
daardoor blokkades oplopen. Het kan zijn dat een paard of hond blokkades heeft zonder dat je daar veel van merkt. Om te voorkomen
dat deze blokkades in een later stadium wel klachten gaan geven en dus problemen veroorzaken laten steeds meer mensen hun paard
of hond één of twee keer per jaar preventief nakijken en eventueel behandelen.


Twijfelt u of uw dier gebaat is bij een osteopathische behandeling, neem dan gerust vrijblijvend contact op.


Behandeling:

De behandeling begint met een onderzoek van het hele dier. Wanneer er in het onderzoek problemen worden gevonden
wordt het paard of de hond behandeld. De behandeling duurt ongeveer drie kwartier tot een uur en de osteopaat
maakt hierbij uitsluitend gebruik van manuele technieken (handen). Het dier wordt indien mogelijk best in
zijn eigen omgeving behandeld. Voor het paard geldt dit op stal of in de wei en voor de hond bij u thuis.
Hiervoor dient het paard droog en niet bezweet of nat te zijn. De beste resultaten krijg je als de spieren in
hun normale rusttoestand zijn, dus niet opgewarmd.

Vermits een osteopathie-behandeling geen symptomatische behandeling is, gericht op een pijnstillend effekt, maar een
oorzakelijke aanpak waarborgt, mag men geen ogenblikkelijk resultaat verwachten.
Na een behandeling dient men het dier enkele dagen rust te gunnen, dus geen training of competitie, weidegang of stalrust
is ideaal. Dit om het lichaam te laten recupereren en zijn evenwicht te herwinnen. Is dit onmogelijk, dan dient
men dit vóór de behandeling aan de osteopaat te melden, zodat  hiermee rekening gehouden kan worden bij de keuze van technieken.
Na de rustperiode zal men merken dat het paard duidelijk rustiger, soepeler en nageeflijker is.

Voor de hond geldt hetzelfde. Het is belangrijk dat de hond na de behandeling even rustig aan doet. De hond mag wel worden uitgelaten,
maar fanatiek sporten of wild spelen wordt best vermeden.

Hoeveel behandelingen nodig zijn is afhankelijk van de klacht en hoe lang deze al bestaat, maar meestal volstaat 1 behandeling.